Ziua Eroilor

25 mai 2017

COORDONATORI PROIECT:

 • Prof.Anton Traian -Şcoala Gimnaziala nr.1 Răuceşti , jud.Neamţ
 • Dl. Dumitru Stan-preşedinte fondator al Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor-Regina Maria”- filiala Răuceşti , jud.Neamţ
 • Înv. Vrânceanu Domnica-consilier educativ Şcoala Gimnaziala nr.1 Răuceşti , jud.Neamţ

 

SCOPUL PROIECTULUI:

 • Evidenţierea rolului negativ al războaielor precum şi greutăţile prin care au trecut toţi oamenii indiferent că erau militari , femei , bătrâni sau copii .
 • Realizarea unor conexiuni şi materiale didactice auxiliare pentru membrii Cercului de Istorie’’CULTUL EROILOR’’Răuceşti.
 • Iniţierea elevului în diverse domenii culturale, de a-i forma o personalitate complexă, de a-i ocupa timpul liber în mod util si plăcut.
 • Sărbătorirea Eroilor si Comemorarea centanarului 1917 în Comuna Răuceş
 • Cunoasterea orizontului local si a troitelor inchinate eroilor din satul Raucesti.

 

ARGUMENT:

Apartenenţa elevului la o identitate locală şi naţională trebuie să-l responsabilizeze în cunoaşterea, păstrarea şi promovarea tradiţiilor si valorilor culturale românesti. Concepută ca o prelungire a activităţii didactice ( de cunoaştere stiinţifică), activitatea extracurriculară poate avea efecte benefice asupra elevilor care derulează activităţi de timp liber, de cunoaştere a valorilor locale.

 

 

OBIECTIVE:

 • Dezvoltarea abilităţilor de comunicare
 • Realizarea de activitati educaţionale în domeniul extracurricular
 • Conştientizarea şi responsabilizarea elevului la nivelul comunităţii locale prin implicare activă şi directă
 • Cunoaşterea istoriei locale
 • Promovarea valorilor locale şi promovarea lor
 • Ocuparea timpului liber cu activităţi de tip recreativ, informativ, competiţional, menite să valorifice disponibilităţile şi abilităţile elevilor în diverse domenii

–    Realizarea unei materiale didactice(fişe de lucru,mape,afişe) cu mărturiile orale din perioada celui cel de-al doilea război mondial.

 

GRUPURILE ŢINTĂ:

 • Elevi ai Şcolii Gimnaziale Răuceşti , jud.Neamţ
 • Veterani din Comuna Răuceşti
 • Cetăţeni ai comunei Răuceşti

 

PARTENERI:

Ө ASOCIAŢIA VETERANILOR DE RǍZBOI DIN COMUNA RǍUCEŞTI

Ө PRIMǍRIA ŞI CONSILIUL LOCAL RǍUCEŞTI

Ө BISERICA SF.NICOLAE RǍUCEŞTI

Ө BIBLIOTECA COMUNALA RAUCESTI

RESURSE TEMPORALE:

 • ZIUA EROILOR 25 mai 2017 – COMEMORAREA ANULUI 1917

 

EVENIMENTE ÎNSCRISE ÎN CALENDARUL PROIECTULUI:

Activitatea se bazează pe membrii Cercului de Istorie Cultul Eroilor”din Şcoala Gimnaziala nr.1 Răuceşti , înfiinţat încă din anul 2006.

Proiectul educativ presupune:

Un simpozion local cu tematica anului 1917, unde vor participa elevii de la ambele scoli, la Sala de Festivitati sau Monumentul Eroilor, pe data de 01.12.2017 ora 11, cu invitati din randul veteranilor din satul Raucesti

-fotografii/materiale realizate de elevi vor fi date în administrare Asociaţiei Cultul Eroilor-filiala Răuceşti.

-realizarea unor planşe/album cu fotografiile si marturii despre razboi.

-discuţii despre acele vremuri la care vor participa şi elevii

 

 

MODALITĂŢI DE REALIZARE A OBIECTIVELOR:

antrenarea elevilor

elaborarea proiectelor

– suport documentar electronic

MODALITĂŢI DE EVALUARE

 • Portofolii
 • Chestionarul
 • Acordarea unor diplome pentru lucrările, desenele, portofoliile, proiectele ce se remarcă prin originalitate şi spirit civic
 • Analiza activităţilor independente
 • Planşe

 

RESURSE MATERIALE IMPLICATE:

 • fondurile proprii:-camera video , DVD-uri , laptop-oferite de Şcoala Răuceşti

–    SALA DE FESTIVITǍŢI/Scena de la Monumentul Eroilor-oferită  elevilor şi veteranilor de Primăria Răuceşti

RESURSE UMANE IMPLICATE:

 • elevi
 • cadre didactice                              
 • comunitatea locală

 

MORMANTUL EROULUI NECUNOSCUT

RESPONSABILI:

Director,

Presedinte Filiala „Cultul Eroilor – Regina Maria” Raucesti

 

Prof.ANTON TRAIAN                                                                                                          Dl. DUMITRU STAN

PE AICI NU SE TRECE