Din  veacul al XV-lea, un locuitor român din Bucovina, cu  numele Răucea s-a aşezat pe aceste meleaguri, român de la care, mai tarziu,  aşezarea  şi-a luat numele de  RĂUCEŞTI.

     În anul 1711, satul era deja format şi cunoscut, lucru ce se poate vedea în hrisovul întărit de Dimitrie Cantemir, domnul Moldovei, prin care „moşia RĂUCEŞTI cu clăcaşii din sat este donată Mânăstirii Secu”.

     Prima şcoală funcţionează în satul Răuceşti de Jos cu sprijinul marelui patriot român Mihail Kogălniceanu, într-un local de cărămidă, cu o sală de clasă, un număr de 49 elevi, începând cu 11 ian.1865, având ca învăţător pe D. Moţoc.

     Datorită faptului că numărul de elevilor din aceste sate era suficient începând cu 1933, şcoala din Răuceşti funcţionează în două localuri din cele două sate: Răuceşti de Jos şi Răuceşti de Sus, în prezent Şcoala Nr 2 Răuceşti, respectiv Şcoala Nr 1 Răuceşti.

      Şcoala Nr 1 Răuceşti a functionat in săli de clasă cu totul necorespunzătoare pentru învăţământ. Pentru început şcoala funcţiona în patru clase generale şi a V-a de curs complementar. La şcoală funcţionau un număr de două cadre didactice predând la clase simultane. Frecvenţa era cu totul nesatisfăcătoare, în special la clasa a V-a, unde dintr-un număr de 31 de elevi nu frecventau nici unul.

     În anul 1933-1934 au fost înscrişi la începutul anului 160 elevi şi au frecventat regulat 89 elevi, au promovat 73 şi au rămas repetenţi 16 elevi din cauza notelor rele, iar 70 din cauza frecvenţei, iar un elev a murit.

    După câţiva ani, fostul director al şcolii, Gheorghe Cozmescu a cumpărat din bani proprii şi amenajat pentru şcoala o casă în care îşi găsise moartea, prin asfixiere familia Neculai Obreja. În acest loc şcoala a funcţionat cu două săli de clasă şi atelier până în anul 1944 când localul a fost distrus prin ardere în cel de-al doilea război mondial, satul găsindu-se pe linia frontului.

Până în anul 1944-1945, şcoala a funcţionat cu clasele I-IV şi curs primar V-VIII.

    În anii şcolari 1944-1945 şi 1945-1946 şcoala a funcţionat în localuri închiriate, iar în anul 1946 s-a construit un local de şcoală cu două săli de clasă şi cancelarie cu sprijinul oficiului de Reconstrucţie a Moldovei şi din materialul rezultat dintr-un local de şcoala inceput dar neterminat în satul Răuceşti de Jos, care a fost împărţit în două construindu-se local de şcoala şi în satul Răuceşti de Jos.

    Începând cu anul 1947-1948 odată cu reforma învăţământului, şcoala a funcţionat cu clasele I-VIII, frecventând la această şcoala şi elevii din satele Răuceşti de Jos, Săveşti, Ungheni.

    Datorită numărului mare de elevi şcoala a devenit neîncăpătoare ceea ce a determinat ca din contribuţia bănească a locuitorilor în anul 1962 să înceapă construcţia unui local cu patru săli de clasă, un laborator şi două cancelarii, care a fost dat în folosinţă în anul 1963-1964.

    În anul 1964-1965 şcoala  funcţioneaza cu 8 săli de clasă avand un efectiv de 257 elevi. Pentru că numărul de clase era insuficient s-au folosit două schimburi, iar materialul didactic era insuficient.

    Începând cu anul 1968-1969 având două clase a V-a s-a folosit laboratorul ca sală de clasă. În vara anului 1973 din fondul central s-au construit încă două săli de clasă anexate la localul existent.

IMG_4626.JPG    În anul şcolar 1974-1975 şcoala funcţionează şi cu prima treapta de liceu cu profil real-umanist, o clasă filială a a liceului “Ştefan cel Mare” Tg. Neamţ – având înscrişi un număr de 35 elevi.

    Scoala era dotata cu un bogat material didactic necesar practicii productive a elevilor ce se desfăşura în atelierul de lemnărie şi croitorie cu cusături naţionale iar băieţii fac practică productivă în atelierul secţiei INA – Răuceşti.

    În anul şcolar 1974-1975 şcoala funcţionează cu un număr de 11 clase la care sunt înscrişi 347 elevi cu un număr de 16 cadre didactice din care 6 învăţători, toţi calificaţi; la profesori  – 8 calificaţi şi 2 necalificaţi la disciplinele muzică şi educaţie fizică.

    Între 1979 şi 1991 se constituie treapta I de liceu şi din 1991 până în prezent a devenit şcoală coordonatoare. S-au construit magazii noi, încălzirea se face prin centrale termice. Corpul B a fost termoizolat iar acoperişurile schimbate. Din anul şcolar 2014-2015 Şcoala Gimnazială nr 1 Răucesti funcţioneaza doar cu structura 2 ”Mihail Kogălniceanu”, Grădinita Săvesti şi Ungheni fiind inchise, din lipsă de copii.

    De la înfiinţare până în prezent şcoala  a fost condusă de directorii:

 • Cozmescu Gheorghe (decedat în al doilea război mondial)
 • Enea Ion 1944-1958
 • Stamate Neculai 1958-1961
 • Ionescu Constantin 1963-1965
 • Enea Ioan 1966-1974
 • Obreja Vasile 1974-1978
 • Apostoae Ilie 1978-1980
 • Bănărescu Lidia 1980 – 1990
 • Anton Traian 1990-1992
 • Anuşca Maria 1992-1996
 • Bănărescu Lidia 1996-2012
 • Anton Traian 2012 – prezent