Număr de telefon destinat furnizării de informații specifice examenelor naționale și pentru sesizarea eventualelor nereguli / disfuncționalități legate de acestea.

GHID EV NAT 2021

CALENDARULde desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a,în anul școlar 2020-2021

07-11iunie 2021Înscrierea la evaluarea națională

22iunie 2021Limba și literatura română -probă scrisă

24iunie 2021Matematica -probă scrisă

25iunie 2021Limba și literatura maternă -probăscrisă

29iunie2021(până la ora 14:00)Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor

29iunie2021(ora 16:00 -ora 19:00)-30iunie 2021 (ora 8:00 –ora 12:00)Depunerea contestațiilor

30 iunie –4iulie 2021Soluționarea contestațiilor

4iulie2021Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

NOTĂ:La solicitarea comisiilor județene/comisiei municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a sau din proprie inițiativă, Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naționale poate aproba, în situaţii excepţionale, prelungirea/reducereaperioadelor de evaluare/reevaluarea lucrărilor scrise ori de afişare a rezultatelor.

Ordin_5455_2020_organizare_desfasurare-EN-VIII-2021
ordinul de ministru nr. 3.2375.02.2021
OME_ENVIII_BAC_3237_05022021_Anexa_1

Metodologie de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2020 – 2021

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a se va desfășura în conformitate cu: